Boski Pokój

Autor: Leonard Orr

Gdy już opanujemy wystarczająco dogłębnie podstawowe praktyki z 5 żywiołami, tak że Boski Pokój staje się naszym normalnym stanem (co może zająć mniej więcej dziesięć lat praktyki), nie pozostaje w życiu do robienia nic innego niż myślenie o filozofii, tworzenie i rozwijanie filozofii o wszystkim, spisywanie ich, dyskutowanie oraz eksperymentowanie z naszymi wspaniałymi pomysłami. Umysł jest w stanie nieskończonego i wiecznego głodu za wspaniałymi pomysłami. A nie ma do robienia nic innego niż zabawa, cieszenie się życiem, zarabianie pieniędzy. Po osiągnięciu pokoju, życie staje się sprawą artystycznej ekspresji.

Gdy wchodzimy w stan Boskiego Pokoju, wchodzimy również do królestwa współtworzenia, które polega na życiu Boga jako artystycznej ekspresji. W tym królestwie nie ma potrzeb, pośpiechu, wymagań czy też stresu lub presji, Jest tylko wolność, radość, satysfakcja oraz dobro. Zło i przestępczość pozostawione są z tyłu. Możemy mieć Boski Pokój plus szczęście, obfitość, wyrażanie siebie, związki przepełnione miłością, duchową wspólnotę. Możemy dawać i przyjmować miłość, cieszyć się Boskim wsparciem.

Żyjemy w Transcendentalnym Stanie poza Umysłem i w wolny sposób wybieramy, kontrolujemy i zarządzamy naszymi myślami oraz formami, jakie tworzymy. Na tym polega nasza praca jako dzieci Boga. Każdy może posmakować tego Boskiego Pokoju Plus w dowolnej chwili w medytacji. Gdy do niego wracamy i uzdrawiamy nasz emocjonalny umysł, nasz śmiertelny umysł, nasze mistrzostwo się rozszerza, wzbogaca się i staje się łatwiejsze do osiągnięcia. Są to nagrody za bycie duchowym poszukiwaczem i za dążenie do duchowego wzrostu. Są to normalne nagrody za praktykowanie duchowego oczyszczania poprzez ziemię, powietrze, wodę i ogień, praktykowanie medytacji i uzdrawianie się. O tym jest joga Babaji´ego.

* Obecność i pomoc Babaji´ego jest zawsze dostępna

* Babaji jest naszym starszym bratem w Niebie

* Babaji jest odżywiającą nas starszą siostrą

* Babaji jest naszą Boską Matką – Ojcem

* Babaji zawsze chce nam służyć bardziej niż my chcemy służyć Mu

* Babaji jest Źródłem Które jest zawsze z nami i w nas

* Babaji zawsze wspiera Wieczną Odnowę naszych umysłów i ciał

* Babaji jest Starożytnym Który jest Wiecznie Młody

* Babaji jest Wiecznie Jednym – w Nas i Poza nami!

* Babaji jest obecny w czasie śmierci i reinkarnacji, w niebie i w piekle - jeżeli nie osiągamy mistrzostwa

* Babaji jest Nieskończonym Uzdrowicielem!

* Babaji jest Wiecznie Dostępny!

W magiczny sposób stymuluje naszą duchową ewolucję i wniebowstąpienie oraz doskonalenie świata – Jego wszechświata-dzidziusia. Aby osiągnąć mistrzostwo należy święcić nasz związek z tym osobistym Bogiem i szanować, radować się, komunikować i święcić naturalną Boskość Każdej Osoby.

Za Boskim Pokojem lub też Jego częścią jest Wieczna radość z naszego Indywidualnego Wyrażania naszej własnej Naturalnej Boskości oraz unikalna indywidualna ekspresja wspierana przez Wszystkich innych w całym Stworzeniu.

Mantra Joga, pławienie się i oddychanie w wannie dwa razy dziennie, radość z oczyszczania poprzez ogień lub ceremonię ognia każdego dnia, wegetariańska dieta, regularny post, wystarczająca ilość ćwiczeń oraz utrzymywanie pełnych miłości związków to bezpośrednia droga do Boskiego Pokoju, pozostawania w nim, oraz do tego „Plus”.