Cele pierwszych dziesięciu sesji rebirthingu – pracy z oddechem

Wg Leonarda Orra

Rebirthing lub świadome połączone oddychanie intuicyjne to nauka, jak oddychać energią (praną) tak samo jak powietrzem. Uzyskanie tej umiejętności to podstawowy, najważniejszy cel pierwszych dziesięciu sesji. Dziesięć 2- do 3-godzinnych sesji to odpowiedzialny sposób nauki pracy z oddechem Rb.


1. Przejście dramatu fizjologicznego.

2. Przejście tężyczki (sztywnienia ciała)

3. Przejście dramatu psychologicznego i emocjonalnego.

4. Doświadczenie połączenia wewnętrznego i zewnętrznego oddechu (oddychanie poprzez Sam Oddech).

5. Powtórne przeżycie chwili naszego pierwszego oddechu i włączenia się mechanizmu oddychania.

6. Uzdrowienie wód naszego źródła życia – nauczenie się uzdrawiającej mocy świadomego oddychania.

7. Posiadanie cotygodniowej grupy wsparcia. Zauważenie znaczenia duchowej społeczności.

8. Zauważenie, iż oddech jest bezpieczny i że to umysł może stanowić zagrożenie. Nauczenie się, jak przemieniać umysł przy pomocy afirmacji i technik odpowiedzi emocjonalnej.

9. Nauczenie się duchowego oczyszczania.

10. Nauczenie się właściwego odżywiania i tego, jak ważny jest wegetarianizm.

11. Wykonywanie systemu ćwiczeń oraz praktyka podstawowych ćwiczeń oddechowych takich jak 20 połączonych oddechów i naprzemienne oddychanie przez nozdrza, itd.

12. Wytworzenie nawyku oddychania przez rurkę i nauczenie się roli oddychania w wannie (gorący i zimny rebirthing)

13. Zauważenie, iż im bardziej uzdrowiłeś swoją traumę narodzin itp., tym szybciej i tym więcej klientów możesz uzdrowić.

14. Bycie świadomym 8 największych ludzkich traum.

15. Zapoznanie się z 6 podstawami duchowego oczyszczania: praktyki umysłu (mantry), ziemii, powietrza, wody, oraz Miłości.

16. Świadomość duchowych kosztów różnych stylów życia oraz związków.

17. Nauczenie się, jak zarządzać emocjonalnym zanieczyszczeniem energii (EZE) pochodzącym od innych, szczególnie w miejscach publicznych.

18. Zdolność do oddychania przez godzinę bez nadzoru.

19. Stanie się świadomym swej naturalnej Boskości.

20. Stanie się świadomym duchowego, mentalnego (rozumowego) i fizycznego oświecenia.

21. Zauważenie, iż oświecenie duchowe może nastąpić w ciągu pięciu minut, podczas gdy oświecenie mentalne zajmuje 50 do 100 lat, natomiast fizyczne zajmuje 500 lub więcej lat.

22. Podniesienie energii Kundalini, Ducha Świętego, wdychanie boskiej energii.

23. Zaznajomienie się z filozofią fizycznej nieśmiertelności oraz afirmacjami, a także Instrukcją Obsługi.

24. Zaznajomienie się z literaturą Rebirthingu (wymienione tytuły w języku angielskim).

25. Zaznajomienie się z podstawami nauki o narodzinach dzieci.

26. Zauważenie roli pieniędzy i świadomości prosperity w naszej relacji z profesjonalistami zajmującymi się Rebirthingiem.

27. Zauważenie, że uzdrowienie siebie zawsze następuje jako pierwsze.