Mantra Om Namah Shivaya (Om Namaha Shivaya) - instrukcja

Źródło: http://www.meditationiseasy.com/mCorner/techniques/Om_namah_shivaya.htm
Tłumaczenie – za zgodą serwisu www.meditationiseasy.com – Krzysztof Peśla

Om Namah Shivaya znana jest jako Wielka Mantra Odkupienia, jak również jako mantra pięciu sylab.


Znaczenie


Oznacza ona “Składam pokłon Shivie”. Shiva to najwyższa rzeczywistość, wewnętrzne Ja. Jest to imię nadane świadomości, która przebywa wszędzie. Shiva to nazwa twojej prawdziwej tożsamości – twojego ja.

Zgodnie z mitologią Hinduizmu za kreację odpowiada trzech Bogów. Brahma – który stwarza Wszechświat, Vishnu – który utrzymuje Wszechświat oraz Shiva – który na końcu niszczy Wszechświat. Wśród tych trzech Boskości, Shiva, mimo iż uznawany za niszczyciela, symbolizuje również wewnętrzne ja, które pozostaje nietknięte nawet po końcu wszystkiego.

W tej mantrze śpiewający (osoba powtarzająca mantrę) skała pokłon Shivie – prawdziwemu ja.

Om Namah Shivaya to bardzo potężna mantra. Mówi się, iż jeżeli ta mantra stale wibruje w twoim sercu, nie ma potrzeby ascezy, medytacji czy praktykowania jogi. Do powtarzania tej mantry nie potrzebujesz rytuałów lub ceremonii, ani też nie musisz powtarzać jej w konkretnym czasie czy miejscu. Mantra ta wolna jest od jakichkolwiek ograniczeń. Może być powtarzana przez kogokolwiek, młodego czy starego, bogatego lub biednego i bez względu na to, w jakim dana osoba jest stanie – zostanie ona oczyszczona.


Jak powtarzać “Om Namah Shivaya”


Usiądź w wygodnym i spokojnym miejscu i pozycji. Zacznij powtarzać mantrę w myślach lub głośno w tempie rozmowy:

Om Namah Shivaya

(powtarzając dowolną mantrę – jak już wspomniano w zasadach ogólnych – trzeba powtarzać ją z pełną świadomością jej znaczenia)

Powtarzaj “Om Namaha Shivaya” z uczuciem, że składasz pokłon Shivie – twojemu prawdziwemu wewnętrznemu ja. Powtarzaj tę mantrę z szacunkiem. Wewnętrzne ja jest formą Boga w tobie. Tak więc gdy mówisz „Om Namah Shivaya”, tzw. „Składam pokłon Shivie”, tak właściwie składasz pokłon Bogu – Wielkiemu Wszechmocnemu. Powtarzanie imienia Boga jest równoznaczne ze zjednoczeniem z samą jego istotą. Gdy powtarzasz w ustach imię Boga, w ten sposób, doświadczasz Boga samego w sobie. Po prostu powtarzaj tę mantrę z wiarą, a jego przepełnione mocą fonetyczne wibracje zaczną działać dla ciebie cuda.