Praktyka nieśmiertelności: prawda o nieśmiertelnych mistrzach jogi oraz afirmacje odmładzania i żywotności (1/3)

Prawda o nieśmiertelnych mistrzach jogi
Autor: Leonard Orr
Tłumaczenie (2012): Krzysztof Peśla

Na tym świecie jest wielu nieśmiertelnych joginów. Spotkałem tylko ośmiu z nich, ale planuję spotkać wielu więcej, ponieważ są oni najbardziej interesującymi ludźmi na całej planecie. Wszyscy możemy stać się nieśmiertelnymi joginami i doświadczać Wiecznego śycia Duszy, Umysłu i Ciała.

Najważniejszą rzeczą, jakiej nauczyłem się od nich, było to, że mistrzostwo umysłu i ciała łatwiej jest osiągnąć niż skutecznie prowadzić firmę czy wychować dzieci i wspierać ich edukację aż do ukoczończenia studiów. I że wymaga to tego samego rodzaju koncentracji i dyscypliny. Teraz jest właśnie najłatwiejszy czas, aby stać się nieśmiertelnym.

Po obserwacji ludzi pracujących nad ideą fizycznej nieśmiertelności przez ponad 50 lat zauważyłem, że mamy dwa alternatywne rozwiązania.

Po pierwsze możemy czekać, aż umrą nasi rodzice i zmierzyć się z pełną mocą nieświadomej potrzeby śmierci* i wynikającej z naszych tradycji rodzinych, a następnie się z nią siłować. Wtedy może być już za późno.

Po drugie, możemy zintegrować w sobie afirmacje, filozofię oraz osobiste praktyki oczyszczania duchowego, które znane są z tego, że prowadzą ludzi do sukcesu w osiągnianiu właśnie tego celu [fizycznej nieśmiertelności, przyp. tłum.]. Te idee rozszerzają w sposób nieskończony przyjemność ludzkiego życia i przynoszą ze sobą osobiste mistrzostwo umysłu i ciała.

Musimy wszakże opanować każdą z tych myśli do perfekcji poprzez ekstensywną medytację nad każdą z nich, aż zostanie ona zintegrowana w naszej świadomości. Można osiąnąć ten cel poprzez autosugestię i świadome rozumowanie za pomocą techniki odpowiedzi emocjonalnej. Zrób to w tej chwili, gdy teraz zwróciłeś na to uwagę.

W szczególności zapisz jedną stronę każdą z afirmacji codziennie przez 21 dni. Gdy przesuwasz się w dół strony pisząc kolejną afirmację, wypisz wszelkie myśli i uczucia, które afirmacja uaktywnia. Następnie przekształć każdą z negatywnych myśli w myśl pozytywną. Jest to co najmniej 3-letni kurs. Gdy już wykonasz tę pracę nad wymienionymi myślami wysokiej jakości, będziesz zadowolony, że to zrobiłeś.

To dzieło będzie bardziej wartościowe niż ukończenie uniwersytetu lub doktorat. Poza tym, musimy opanować w mistrzowski sposób świadomy związek z ziemią, powietrzem, wodą i ogniem. Są to podstawowe żywioły fizycznego ciała i fizycznego wszech świata. Wzajemnie wiecznie przenikają się w inteligentny sposób.

Podstawowe praktyki oczyszczania duchowego oczyszczają i balansują ciało energetyczne, które w inteligentny sposób tworzy i utrzymuje ciało fizyczne, podobnie jak utrzymuje ono umysł w stanie pokoju i błogostanu.

Dobra dieta wegetariańska, regularne posty oraz osobisty program ćwiczeń to podstawowe praktyki oczyszczania duchowego związanego z żywiołem ziemi. Post jest bardzo uzdrawiający i potężny.

Nauka świadomego oddychania od dobrego trenera oddechu daje większości ludzi mistrzostwo oczyszczania żywiołem powietrza. Intuicyjne oddychanie energią jest potężnym i prostym narzędziem uzdrawiania.

Kąpiel dwa razy dziennie oraz dbałość o jakość naszej wody pitnej to podstawowe praktyki oczyszczania żywiołem wody. Możemy w wannie pozbyć się naszego bólu, chorób i zmartwień.

Regularne – nawet codziennie – przebywanie przy otwartym płomieniu również oczyszcza i balansuje ciało energetyczne. Ogień podczas oczyszczania energetycznego centrum splotu słonecznego może spowodować, że nasz obwód w talii zmniejszy się o kilka cali. Ponadto ogień może uzdrowić potrzebę śmierci oraz inne utrwalone negatywne emocje. Ogień jest bardzo magiczny.

Oczyszczanie duchowe jest proste i właściwie przyjemne. Jest to jedyny spośród moich różnorakich doświadczeń sposób, który odnawia naszą energię życiową tak, że można w praktyce doświadczyć śycia Wiecznego. Jest to sekret nieśmiertelnych joginów. Musimy z sukcesem i harmonijnie radzić sobie z naszym umysłem oraz z naszymi związkami. Jednakże praktyczna wiedza o naszym Ciele Energetycznym wydaje się być brakującym ogniwem zarówno w większości religii jak i w nauce. Afirmacje są to wspaniałe myśli, mające na celu budowę zdrowego umysłu i ciała.

Fizycznej nieśmiertelności nie można osiągnąć w takim znaczeniu, że nieśmiertelność nigdy się nie kończy. Regeneracja i odnawianie Ciała-Umysłu można osiągnąć i jest to wieczny proces stawania się coraz bardziej żywym i zdolnym. Jest to nasze naturalne i przyrodzone prawo jako dzieci Boga.

Rezultaty praktyk oczyszczania duchowego oraz filozofii zawartej w afirmacjach, a tak że uzdrawianie potrzeby śmierci można mierzyć zarówno obiektywnie jak i subiektywnie.

Teraz jest najlepszy okres w ludzkiej historii, ażeby osiągnąć osobiste mistrzostwo w praktyce. Wszyscy wchodzimy w Wiek Prawdy, gdzie każdy weźmie odpowiedzialność za siebie, swoje oświecenie i jakość śycia.

Ciało Energetyczne jest niezniszczalne. Może przetrwać nawet śmierć.

Większość ludzi umiera w domu, nie dlatego że ich dom nie jest bezpieczny, ale dlatego że bezpieczny nie jest ich umysł. Umierają lub zabijają się gdziekolwiek są. Każdy tworzy swoją własną śmierć.

*Death urge – można przetłumaczyć też jako „pęd ku śmierci” lub „impuls śmierci”, przyp. tłum.