Praktyka nieśmiertelności: prawda o nieśmiertelnych mistrzach jogi oraz afirmacje odmładzania i żywotności (2/3)

Prawda o nieśmiertelnych mistrzach jogi
Autor: Leonard Orr
Tłumaczenie (2012): Krzysztof Peśla

Niebezpieczny umysł to taki, który zawiera nie świadomą potrzebę śmierci. Pozostanie niebezpieczny dopóki nieświadoma potrzeba śmierci nie zostanie uświadomiona i uwolniona. Wydaje się, że wymaga to sporej ilości mentalnej pracy. Możemy stworzyć osobiste mistrzostwo i fizyczną nieśmiertelność.

Musimy wyrugować mentalne chwasty z naszego ogrodu pamięci – nieświadomego umysłu – i je spalić. I musimy zasadzić, kultywować i dbać o wspaniałe myśli.

Poniżej znajduje się podstawowa kolekcja wspaniałych ziaren. To od nas zależy, czy osiągniemy w nich mistrzostwo. Gdy dokonamy błyskawicznego przypomnienia, rozpoczynamy proces. A więc jak dużo myśli pełnych śmierci możesz błyskawicznie sobie przypomnieć? Nasz umysł może być Źródłem szczęścia, sukcesu oraz śycia Wiecznego.


AFIRMACJE ŻYWOTNOŚCI I WZBOGACENIA


1. Mój umysł jest otoczony Nieskończoną Inteligencją, która wie, co jest dla mnie dobre; stanowię jedność z twórczą mocą, która materializuje wszelkie moje pragnienia.

2. Wszystkie komórki mojego ciała codziennie kąpią się w doskonałości mej boskiej istoty.

3. Mam teraz wystarczająco czasu, energii, wiedzy i pieniędzy, aby zrealizować wszelkie moje pragnienia.

4. Zawsze jestem we właściwym miejscu i czasie, z sukcesem angażując się we właściwe działania.

5. Teraz otrzymuję pomoc i współpracę od ludzi.

6. Moje dni wypełnione są umysłowymi i fizycznymi przyjemnościami.

7. Teraz daję i otrzymuję swobodnie miłość. Praktyki duchowe odnawiają i oczyszczają moją Miłość.

8. Im częściej wygrywam, tym lepiej czuję się pozwalając wygrywać innym; im lepiej czuję się pozwalając wygrywać innym, tym częściej wygrywam; tak więc zawsze wygrywam.

9. Codziennie w wartościowy sposób przyczyniam się do żywotności swojej, innych ludzi oraz całej ludzkości.

10. Już nie muszę prosić o zgodę na sprawy, o których wiem, że trzeba je zrobić.

11. Teraz czuję się radosny i cudowny w każdej chwili.

12. Już nie muszę cierpieć, aby uzyskać szczęście.

13. Moje dobro jest przy mnie. Tylko dlatego że coś jest dobre nie oznacza, że musi to odejść.

14. Dobre rzeczy nigdy się nie kończą, po prostu stają się jeszcze bogatsze.

15. Teraz cieszę się, akceptując to, co dobre, tak że mogę tego dostać więcej.

16. Im bardziej satysfakcjonuje mnie obecna sytuacja, tym więcej satysfakcji otrzymuję.

17. Teraz czuję słodki, radosny pokój. Wykonywanie praktyk oczyszczania duchowego sprawia mi radość.

18. Mam prawo pogrążyć się w lenistwie tak długo, jak jest to przyjemne.

19. Jestem wiecznie płynącym źródłem żywotności. Bóg jest podstawą mojej Istoty.


AFIRMACJE ODMŁADZANIA


1. Teraz żyję, co oznacza, że moja potrzeba życia jest silniejsza niż moja potrzeba śmierci; dopóki wzmacniam moją potrzebę życia i osłabiam moją potrzebę śmierci, będę nadal żył w zdrowiu i młodości.

2. śycie jest wieczne, ja jestem życiem, mój umysł jest myślącą jakością samego życia i jest wieczny; moje ciało fizyczne, będące materią i energią, także jest wieczne, a więc moje ciało ma naturalną tendencję aby żyć wiecznie w idealnym zdrowiu i młodości.

3. Moje ciało fizyczne jest dla mnie bezpiecznym i przyjemnym miejscem; cały wszechświat istnieje, aby wspierać moje ciało fizyczne i dostarczać mi przyjemnego miejsca do autoekspresji.

4. Wszyskie komórki mojego ciała codziennie kąpane są w perfekcji mojej boskiej istoty.

5. Nieskończony (Bóg) zlecił mi asystowanie mu w programie stworzenia.

6. Współpracuję w ewolucji życia, a robiąc to moje dusza i ciało oraz ich nieskończone możliwości rozwijają się wprost proporcjonalnie do mojego pragnienia używania mych wszystkich mocy i możliwości w duchu i w prawdzie. Moje praktyki oczyszczania duchowego działają.

7. Mój organizm fizyczny jest moim naturalnym wszechświatem, w którym sam rządzę. Jest to mój materialny płaszcz, lub okrycie, poprzez które zamanifestuję moce boskiej natury. Jest to mój podstawowy sługa. Chociaż ginący (śmiertelny), jest w pełni odnawialny.

8. Rozwijam się gwałtownie w kierunku świadomego podboju materii i kompletnej władzy nad wszyskimi podstawowymi żywiołami życia, które istnieją jedynie za mą zgodą jako pokojowi i posłuszni słudzy.

9. Wszyskie komórki, tkanki i organy w moim ciele odmładzają się teraz zgodnie z moimi pragnieniami.

10. Boski alchemik we mnie transformuje wygląd mojego ciała, aby wyrazić jego wieczną młodość.