Instrukcja uzdrawiania istoty ludzkiej (1/7)

Instrukcja obsługi. Niewiedza i mądrość - wyciąg z „Instrukcja uzdrawiania” („Healing Manual“) Copyright© 1998 - autorstwa Leonarda Orra.
Z niemieckiego przełożył Krzysztof Peśla.

Ludzie mogą żyć w szczęściu lub w niedostatku. Niewiedza prowadzi do biedy. Mądrość może stworzyć szczęście. Każdego dnia wybieramy pomiędzy życiem a śmiercią. Każdego miesiąca jesteśmy szczęśliwsi i bardziej żywi lub bardziej napięci, biedniejsi i bliżsi śmierci. Ludzie rzadko umierają w ciągu jednego dnia, częściej spędzają czas swojego życia na umieraniu poprzez jakościowo biedne życie. Trzy podstawowe przyczyny śmierci to:

1. Niewiedza
2. Emocjonalne zanieczyszczenie energii
3. Złe odżywianie

Wiedza i zrozumienie tego to najbardziej podstawowa z mądrości. Fizyczna śmierć jest wyborem. Każdy kreuje sobie swoją własną śmierć. Biblia powiada:

Nie jest zamysłem Boga, aby ktokolwiek został zniszczony, ale aby wszyscy doszli do zrozumienia poprzez skruchę!

Skrucha oznacza poprawę naszych codziennych przyzwyczajeń, które obejmują wieczne zasady szczęścia i zdrowia. Celem, dla którego piszę ten artykuł jest dać Ci przewagę 50 lat badań.

Ponad 10 razy objechałem świat, studiowałem wiele rzeczy i większość religii, aby odnaleźć prawdę o ludzkim szczęściu – aby odkryć instrukcję obsługi boskich, ludzkich istot. To, o czym tutaj piszę, to najlepsza część moich odkryć. Podstawowe zasady i praktyki, które zawsze rozwijają nasze zdrowie, szczęście i sukces na wszystkich płaszczyznach. Co zrobisz z tą wiedzą zależy oczywiście od Ciebie. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby przedstawić Ci swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały. Niewiedza o naszej naturalnej boskości to nasz podstawowy grzech – grzech pierworodny.

Gdyby nasza naturalna boskość nie była wbudowana w nasz żołądek, nie moglibyśmy strawić żadnego jedzenia. Serce, mózg, system nerwowy i całe ciało pełne są boskiego piękna i wielkości. Z pewnością serce jest zwodniczo i beznadziejnie grzeszne, zdolne do wszystkiego, jak mówi Biblia. Ale wśród całego tego zepsucia znajduje się nasza naturalna boskość.

Żyjemy w grzesznym pokoleniu, ponieważ ludzie są w stanie niewiedzy co do swej naturalnej boskości.

Wiara i afirmowanie, że jesteśmy grzeszni i zupełnie zepsuci moralnie to wyraz najwyższej ignorancji.

Wiara, że jesteśmy naturalnie boskimi istotami, wydobywa z nas to, co najlepsze i jest nadzieją ratunek dla nas.

Wiara, że jesteśmy oddzieleni od Boga jest początkiem wszelkiej ignorancji i grzechu – grzechem pierworodnym.

Wiara, że Bóg jest w przestrzeni pomiędzy naszymi myślami, „bliżej niż nasz oddech”, i że jest łatwo być z nim w kontakcie, jest początkiem naszej prawości.

Pytanie naszego boskiego źródła zanim coś uczynimy, to źródło inteligentnego działania i mądrego życia.

Bóg kocha nas naprawdę tak jak kocha siebie, ponieważ jest naszym oddechem, a my jesteśmy częścią jego Boskiego Ja.

Porządek, piękno, praktyczność, kompleksowość a jednocześnie funkcjonująca prostota naszego własnego ciała odkrywają nam wielkość Boga w każdej chwili. Dysponujemy nim, naszym ciałem, w sposób wolny i jasny.

A mimo to, jeśli zapomnimy o naszej naturalnej boskości i nadużyjemy naszego umysłu i naszych myśli, możemy spowodować w naszym ciele dysfunkcję. Nadużywanie naszego ciała prowadzi do zniszczenia. Im bardziej afirmujemy naszą grzeszność, tym więcej mamy dysfunkcji. Im bardziej przypominamy sobie o naszej naturalnej boskości, tym bardziej przeżywamy doskonałość. Wszystkie systemy ciała zostały stworzone według zasady odnowy i regeneracji. Mimo to, umysł może zakłócić tę zasadę i spowodować w ciele dysfunkcję lub nawet śmierć.

Wiara, że śmierć jest nieunikniona i leży poza zakresem naszej kontroli, to początek ignorancji, która powoduje naszą śmierć.

Wiara, że ciało jest perfekcyjne i jest doskonałym dziełem Boga jest o wiele rozsądniejsza.

Ponieważ jesteśmy w naturalny sposób boscy, mamy zawsze moc, aby zniszczyć nasze ciało, ale nie musimy z niej korzystać. Możemy równie łatwo użyć naszej boskiej mocy, aby nas uzdrowić i odmłodzić nasze ciało. Jest to naturalna cecha. Jeśli zranimy nasze ciało, uzdrowi się ono automatycznie. Jest to nasze normalne doświadczenie.

Zamiarem Jezusa Chrystusa nie było nauczyć nas, że jest lepszy lub inny niż my, ale pokazać nam naszą naturalną boskość i zademonstrować nam nasz potencjał. Pokazał, że mamy moc kontroli nad życiem i śmiercią.

Świadomie wystąpił przeciwko przywódcom religijnym swoich czasów, aż ci go zabili. Unaocznił pęd ku śmierci w ich sercach.

Nie byli gotowi uwierzyć w swą naturalną boskość i nią żyć. Nie byli również gotowi, aby Jezus żył swą naturalną boskością.

Aby być nieśmiertelnymi w praktycznym świecie, musimy wierzyć w naturalną boskość każdego i szanować ją. Musimy respektować wolność religii także dla innych religii, nie tylko naszej własnej.