Instrukcja uzdrawiania istoty ludzkiej (3/7)

Instrukcja obsługi. Niewiedza i mądrość - wyciąg z „Instrukcja uzdrawiania” („Healing Manual“) Copyright© 1998 - autorstwa Leonarda Orra.
Z niemieckiego przełożył Krzysztof Peśla.

Jednakże musimy ciągle jeszcze korygować nasze myślenie i ukierunkowywać je w konstruktywne i wartościowe kanały – po to, aby pozostać z dala od złych czynności i działań, które ranią naszego ducha, ciało oraz innych ludzi.

Jedzenie mięsa zabija więcej ludzi niż wszystkie inne przyczyny razem wzięte.

Palenie papierosów jest według źródeł medycznych najczęstszą przyczyną niedobrowolnej śmierci. Ale tylko dlatego, że większość lekarzy je mięso, tak iż nie chcą zaakceptować prawdziwego zła z nim związanego. Jedzenie mięsa – martwych zwierząt – powoduje u ludzi przemoc i głupotę, oraz niszczy wewnętrzne organy. Alkohol także niszczy ciało i umysł. Mechaniczne ciało, rozum i dusza nie zostały stworzone do przetwarzania mięsa.

Ludzie uważają, że jeśli mogą robić coś przez kilka dni i nie umierają to mogą to robić zawsze. Tyle, że nie jest to prawda i koniec końców jedzący mięso umierają na raka lub choroby serca – chyba, że przejdą odpowiednio wcześnie na wegetarianizm i nauczą się, jak oczyścić swoją krew i ciało energetyczne.

Gdy kupujesz nowy samochód, otrzymujesz instrukcję obsługi. Jeśli korzystasz z samochodu zgodnie z instrukcją i regularnie je konserwujesz, wtedy działa dobrze. Jeśli jednak zignorujesz reguły zawarte w instrukcji, wcześniej czy później Twój samochód przestanie jeździć.

Twoje ciało funkcjonuje w taki sam sposób. Ludzkie ciało i umysł są inteligentną i cudowną maszyną. Jest to żywa maszyna, mająca w każdej swej cząstce inteligencję, ale musimy obsługiwać nasze ciało i umysł zgodnie z instrukcjami producenta.

A jakie są te reguły?

Bóg spisał instrukcję obsługi już przed milionami lat. Nazywa się Shiva Purana. Bóg powtórzył także niektóre z tych reguł w Biblii. Ale Shiva Purana jest najpełniejszą instrukcją obsługi dla ludzkiego ciała. Niestety Kościół katolicki ukrywał przed ludźmi Shiva Purana, podobnie jak trzymał ludzi z dala od Biblii przez 1500 lat. Dzisiaj większość z największych pism jest dostępna dla Ciebie w języku angielskim, a istnieją setki, o których prawdopodobnie jeszcze nigdy nic nie słyszałeś. Dlaczego nie otworzysz się na Słowo Boże? Gdy objeżdżam świat to zauważam, jak szczęśliwi jesteśmy mając tyle pism w języku angielskim, ponieważ większość innych języków ma ich tak mało.

Czytanie codziennie jednej strony Biblii lub Shiva Purana wzbogaca każdego dnia Twoje życie.

Spędzanie czasu na czytaniu i dyskusji wielkich pism z Twoimi przyjaciółmi daje całą masę zabawy.

Jest coś takiego w czytaniu wspaniałej literatury, co wznosi nas wyżej niż mogą nas wznieść narkotyki czy alkohol.

Cała literatura zainspirowana przez Boga to pisma – Słowo Boże. To wspaniałe odkrywać nowe prawdy i eksperymentować z nimi. Podsumuję teraz podstawowe reguły boskiej instrukcji obsługi ludzkiego ciała i umysłu. Na początek podam Ci dziewięć słów, które łatwo zapamiętać:

1. Rozum – 2. Ziemia – 3. Powietrze – 4. Woda – 5. Ogień – 6. Miłość – 7. Miłosierdzie – 8. Święci – 9. Odpoczynek.

Teraz każde z tych pojęć rozwinę jednym zdaniem lub kilkoma – tak, aby nabrały jaśniejszego znaczenia, abyśmy lepiej mogli zrozumieć reguły – zasady lub praktyki, które czynią nas szczęśliwymi, zdrowymi, żywymi, pełnymi sukcesu, i dzięki którym możemy stać się nieśmiertelni.

1. Rozum – ocena jakości każdej z myśli przepływających przez nasz umysł – Budda nazywa to najwyższą techniką oświecenia. Nauczyć się transformować nasze negatywne myśli w pozytywne to część tej techniki. Czytać i przypominać sobie pisma i wielkie idee to również część mistrzostwa umysłu. Także przysłuchiwać się im na kasetach. Moje stereo w samochodzie jest dla mnie wielkim źródłem kształcenia i duchowego oświecenia. Mantra Joga to droga prowadząca do mistrzostwa naszych myśli i uczuć. Mantra to myśl lub słowo wysokiej jakości. Mantrayoga oznacza powtarzanie tej myśli i medytacja nad nią aż osiągnęliśmy w niej mistrzostwo. Większość ludzi wchłonęła w siebie tyle śmieci od ich rodziców i kultur, że będziemy potrzebować może 50 do 100 lat, aby uzdrowić nasz emocjonalny rozum. Tak więc najlepiej jest zacząć od zaraz. Rozumienie i mistrzostwo naszego umysłu to wielka duchowa podróż. Największą z mantr, jaką dał nam Stwórca, to Om namaha shivaiya i to ją właśnie dał On Mojżeszowi przy płonącym krzewie. Ale wszystko, co z niej zachowaliśmy w dzisiejszej Biblii to Ya Va Amen lub Omen. Aum lub Om oznacza Nieskończone Być. Shivaya znaczy Nieskończona Inteligencja. Namaha oznacza Nieskończone Objawienie. Om Namaha Shivaya to jakościowo bardzo wysoka myśl. Przypominanie sobie jej i medytacja nad nią przynoszą nam obecność Boga i przynoszą Boga do naszego umysłu i ciała.

Umysł jest pełnym siły, zorientowanym na cel mechanizmem. Musimy zawsze wybierać świadomie cel dla naszego umysłu, nad którym ma on pracować. Osiąganie wartościowych celów jednego po drugim to świadomość sukcesu. Negatywne myśli i uczucia tworzą biedę, porażkę i złe zdrowie. Zdrowe myśli i uczucia mają tendencję do tworzenia szczęścia i wspaniałego życia. Niekiedy wymaga to czasu i zaangażowania, by zmienić nasze myśli i uczucia. Biblia mówi, „(patrz 2. Piotr 3:9)”. Wiedza zawarta w pokucie to nauka o zmienianiu umysłu – naszych przyzwyczajeń umysłu, uczuć i zachowania. Pokuta oznacza ciągłe polepszanie naszego stylu życia. Mamy możliwość pokonać choroby i śmierć, starzenie się i starość. Możemy stać się jednością z Bogiem i w ten sposób realizować w praktyce wieczne życie w duszy, rozumie i ciele. Ludzie mogą egzystować jakiś czas z negatywnymi myślami. Ale wcześniej czy później przejawia się to w jakiś sposób, a kara następuje do momentu, aż zmienimy nasze myśli. Prawo życia brzmi: myśli mają moc sprawczą. Wszystkie myśli produkują rezultaty, a myśli, w których się pławimy – dobre czy złe – produkują tych rezultatów najwięcej. Jesteśmy uwięzieni przez negatywne myśli do momentu, gdy je zmienimy – aż z nich zrezygnujemy. Nauka o budowie i niszczeniu struktur myślowych to nauka o życiu.

Ciągłe polepszanie jakości naszych myśli i uczuć to pierwsza zasada i praktyka instrukcji obsługi boskich ludzkich istot.